Chính sách bảo mật

Chúng tôi hiểu rằng Quý Khách Hàng rất quan tâm đến việc những thông tin cá nhân mà bạn đã tin cậy cung cấp cho chúng tôi được bảo mật và sử dụng ra sao. bdsnghiduongvietnam.com rất trân trọng sự tin tưởng đó và cam kết rằng những thông tin này sẽ được chúng tôi nỗ lực tối đa để bảo mật. bdsnghiduongvietnam.com đảm bảo sẽ sử dụng thông tin khách hàng một cách hợp lý, có cân nhắc để không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ và đem lại cho Quý Khách Hàng những trải nghiệm thú vị khi đến với dịch vụ tại trang web chúng tôi.

1. Thu thập thông tin khách hàng

Để nhận được các dịch vụ của bdsnghiduongvietnam.com, Quý Khách Hàng phải đăng ký và cung cấp một số thông tin như: email, họ tên, số điện thoại cá nhân. Phần thủ tục đăng k‎ý này nhằm giúp chúng tôi xác định khách hàng là chính xác để có thể cung cấp thông tin, dịch vụ. Chúng tôi cũng lưu trữ bất kỳ thông tin nào bạn nhập trên website. Những thông tin đó sẽ được sử dụng cho mục đích phản hồi yêu cầu của khách hàng, đưa ra những dịch vụ‎ phù hợp cho từng khách hàng, nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ và liên lạc với KH khi cần. Ngoài ra, các thông tin giao dịch gồm: Thông tin cá nhân khách hàng, giá trị giao dịch, địa chỉ và phương thức thanh toán cũng được chúng tôi lưu trữ và bảo mật nhằm giải quyết những vấn đề có thể phát sinh về sau.

2. Sử dụng thông tin

Mục đích của việc thu thập thông tin là nhằm xây dựng bdsnghiduongvietnam.com trở thành một website bất động sản mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng. Vì thế, việc sử dụng thông tin sẽ phục vụ những hoạt động sau: Gửi newsletter giới thiệu sản phẩm mới và những chương trình ưu đãi, cung cấp một số tiện ích, dịch vụ hỗ trợ khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website, ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam

3. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi biết rằng thông tin về khách hàng là một phần rất quan trọng trong việc kinh doanh và chúng sẽ không bao giờ trao đổi cho một bên thứ ba nào khác. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin khách hàng trừ những trường hợp cụ thể sau đây:

  • Để bảo vệ chúng tôi và các bên thứ ba khác: Chúng tôi chỉ đưa ra thông tin tài khoản và những thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của người sử dụng dịch vụ, của bdsnghiduongvietnam.com và các bên thứ ba khác.
  • Theo yêu cầu pháp l‎ý từ một cơ quan chính phủ hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp l‎ý.
  • Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho Quý Khách Hàng khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ‎ý‎ từ phía Quý Khách Hàng. VD: các chương trình khuyến mãi có sự hợp tác, tài trợ với các đối tác của bdsnghiduongvietnam.com; cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho Chủ đầu tư.

Điều đó chắc chắn không bao gồm việc bán, chia sẻ dẫn đến việc làm lộ thông tin cá nhân của khách hàng vì mục đích thương mại vi phạm những cam kết được đặt ra trong quy định Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của bdsnghiduongvietnam.com

4. Bảo mật thông tin khách hàng

Một điều quan trọng đối với khách hàng là việc tự bảo vệ bạn trước sự tiếp cận thông tin về bảo mật khi bạn dùng chung máy tính với nhiều người.
Chúng tôi cũng cam kết không cố ‎‎ý tiết lộ thông tin khách hàng, không bán hoặc chia sẻ thông tin khách hàng vì mục đích thương mại vi phạm những cam kết giữa chúng tôi với Qu‎ý khách hàng chiếu theo Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của bdsnghiduongvietnam.com
Chúng tôi nhấn mạnh rằng chúng tôi rất quan tâm đến quyền lợi của Quý ‎khách hàng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân nên trong trường hợp bạn có góp ‎ý, thắc mắc liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ:

Lưu ‎ ý:

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng này chỉ được áp dụng tại website http://bdsnghiduongvietnam.com. Không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác đặt quảng cáo hoặc có liên kết tại Website. Chúng tôi đề nghị bạn tham khảo và phân biệt rõ sự khác biệt trong chính sách bảo mật thông tin khách hàng của những website này.

Trân trọng và cảm ơn!